Bastutis

Kirsti bastutį (kopūstus) gerovė; piaustyti nuobodulys; sodinti geras gyvenimas; valgyti sunkus gyvenimas.