Vynas

Gerti jį tavo rūpesčiai neis niekais; raudonas visados esi nusiteikęs; baltas būsi patenkintas; palieti jį pražudyti savo laime.

Vynas

Jei sapnuojate, kad geriate vyną, nepavyks pasirinkti teisingo sprendimo; Gerti karštą vyną su draugais atpildas už ilgą ir kantrų darbą pralenks lūkesčius; Sudaužytas vyno butelis nuostoliai, už kuriuos teks atlyginti nedelsiant; Pirkti vyną darbo pradžią teks paspartinti; Dovanoti kam nors vyną būsite apkaltintas nenuoširdumu; Aplaistyti vynu drabužiai nuotykis, kurį norėsite…