Grėbti

Grėbiant šieną matyti didelį džiaugsmą; pačiam grėbti gerą pasisekimą; grėbėjas matyti dainuojant laimingą ateitį; jeigu grėbėjos su pjovėjais žaidė, tai didelę gėdą turėsi; sugrėbtas kupetas šieno matyti turtingumą;matyti šieno kupetas pūvant nuo lietaus ūkininkams sunkius metus, o šiaip žmonėms nepasisekimas; bjaurią bobą grėbiant šieną matyti nuliūdimas.

Grėbti

Grėbiamą šieną sapnuoti didelis džiaugsmas; Regėti grėbėjus džiaugsmas dėl sėkmingų reikalų; Dainuojančius grėbėjus sapnuoti laiminga ateitis; Sapnuoti grėbėjas, žaidžiančias su pjovėjais turėsite gėdos; Sapnuoti bjaurią moterį, grėbiančią šieną liūdesys; Pačiam sapne grėbti šieną pasisekimas; Grėbėjų dainas girdėti širdies ramybė; Sapnuoti sugrėbtas kupetas turtas, finasinė sėkmė; Sapnuoti pūvančias kupetas ūkininkui, sodininkui…