Abatė

Sapnuoti abatę visapusiškai gerai ženklas sėkmė garantuota; O sapnuoti abatą atvirščiai yra blogas ženklas; Jei abatas klauso jūsų išpažinties arba teikia komuniją ramybė, susitaikymas su tais kuriais susipykę; Jeigu sapnuojate, kad tampate ar esat abatas tai reiškia šiuo metu vykstančios permainos į gerą.