Kainininkas

Pirkti kainyną (kainininką) dar tą pačią savaitę teks ryžtis rizikingiems mainams; Skaityti kainyną ir stebėtis kainomis, lyginti jas įskaudins darbo vadovai, netikėtai pasiūlę aktyviau sekti bendradarbių pavyzdžiu arba tiesiog nemalonios žinios; Pačiam sudaryti kainyną artėja tinkamas laikas įrodyti nepatikliems, jog tikrai esate devynių amatų meistras; Plėšyti ar deginti kainyną nenoras,…