Vokietis

Matyti saugokis visokių išnaudotojų;
vokietaity matyti arba su ja kalbėtis moterims švaros pamėgimą, o vyrams gerą žmoną;
vokietaitę matyti baltais rūbais laimingą gyvenimą šeimoje.