Vilkas

Regėti juos labai ką įpykdysi;
girdėti jų staugimą būsi iš visų šalių puolamas;
būti jų vejamam turi nenumaldomą priešą.