Maišymas

Maišymas kažkas kažkada nuskriaudė jus. Manote, jog dabar sukaupėte jėgų tiek, kad galite parodyti, ką sugebate. Rodykite. Juk tai ne kerštas, net jeigu ir taip nepiktas kerštas, pelnytas;
Padėti kažką maišyti dalybos, kai visi bus patenkinti jų rezultatais;
Maišyti dviese godumas.