Įtaiga

Sapne kažką paveikti įtaiga kažkam padėsi;
pačiam būti paveiktam valios trūkumas.