Įsūnis

Jei sapnuojate, kad norite įsūnyti berniuką, namuose teks pritarti vyresnių narių nuomonei. Šis sapnas gali reikšti ir susižavėjimą naujovėmis, kurio geriau įkyriai nedemonstruoti, nepiršti kitiems, neraginti sekti jūsų pavyzdžiu;
Nesutarti su įsūniu pripažinimas padės atskirti draugus nuo pataikūnų. Šis sapnas gali reikšti ir netinkamą būdą įveikti nuobodulį;
Jeigu sapnuojate, kad maloniai šnekatės su savo įsūniu, laukia ramybė ir laimė;
Miręs įsūnis didelė permaina;
Sapne matyti, kaip kas nors kitas įsūnija vaiką reiškia, kad nesėkmingai pakeisite gyvenamąją vietą;
Jeigu sapne kas nors atsisakė Jus Įsūnyti, tai gyvenime patirsite daug vargo ir nuoskaudų;
Jeigu sapnuojate savo įtėvius, laukia didelis džiaugsmas.