Įstatymai

Įstatymus sapnuoti, juos girdėti, skaityti būkite atidūs, galite pralošti bylą;
Jeigu sapnuojate, kad ruošiate įstatymus, vadinasi, Jūs nesusivaldote ir esate žiaurus su namiškiais. Tačiau tai neduos Jums nieko gera.