Horizontas

Atidžiai stebėti horizontą abejingumas, kuris skaudina kitus.
Sapnas pataria būti atidesniems kitiems žmonėms;
Be tikslo artėti prie horizonto bergždžios pastangos.