Fortepionas

Fortepioioną matyti nusiminimas;
pačiam sapne juo skambinti nenaudingas užsiėmimas;
pirkti jį meilė ir prieraišumas;
mokytis juo groti teks dirbti, atlikti nuobodų darbelį.