Fakelas

Sapne nešti išgalvota meilė;
užgesinti mirtis;
matyti ryškiai šviečiantį lauk pripa-inimo meilėje;
žygį su fakelais sapnuoti garbė laukia.