Pluta

Plutą duonos valgyti ir nesuvalgyti didelį pasisekimą ūkininkavime;
plutą minkštą valgyti tinginystę ir pasileidimą;
plutą sudegusią valgyti didelį nesumanumą darbuose;
plutą nešvarią matyti nemalonumą tarp draugų.