Mūšis

Regėti jį turėti priešų;
dalyvauti jame mylimoji apvils.