Kvietimas

Jei sapnuojate, kad esate kviečiamas į svečius, renginį, bus išmėginti sugebėjimai;
Jei kviečiate į svečius, sutrikdys nenumatytos išlaidos;
Jei kažkas kviečia keliauti, galite apsirgti ar net patekti į ligoninę;
Pavėluotas kvietimas nenuoširdumas įžeis, gal net išskirs, padės praregėti.