Kūtė

Matyti arba būti kūtėje (tvarte) gerą ir laimingą gyvenimą;
kūtėje gyvulius šerti gerą gyvulių pasisekimą;
pačiam kūtėje gyventi didelį skurdą ir vargą;
kūtė tuščia greit turėsi nuostolių.