Svarstyklės

Svarstykles matyti arba ką nors su jomis sverti saugokis nemalonių bylų, kad išvengtum kalėjimo; sudaužyti svarstykles didelius nuostolius; jeigu panelė su vyriškiu sveriasi svarstyklėmis, tad kuris daugiau svers, tas bus teisingesnis; pirkti svarstykles greitai pradėsi kokį nors biznį.

Susidūrimas

Sapne matyti susidūrimą reiškia nelaimingą atsitikimą, nusivylimą ir nesėkmes; Jeigu mergina regi šį sapną, vadinasi, jai bus sunku išsirinkti jaunikį.

Svogūnas

Pinti svogūnus susitaikymas su draugais; Valgyti vien svogūnus savarankiškumas, tvirta nuomonė; Labai tankiai augantys svogūnai pelnas patvirtins, kad einate teisingu keliu; Pjaustyti svogūnus pyktis be rimto pagrindo ar jums nepalankios bendro turto dalybos; Pardavinėti svogūnus poelgis, už kurį būsite pasmerktas, nesuprastas; Jei sapnuojate, kad svogūnai graužia akis, šluostote ašaras, bent…

Suvedžioti

Sapne suvedžioti merginą ir ją pamesti reiškia, kad iš pradžių verslas seksis gerai, bet vėliau sužlugs; Jeigu vyras sapnuoja, kad jo mylimoji Įsižeidė, kai jis norėjo pasikėsinti į jos garbę, vadinasi, ši mergina yra tyra ir jis neapsiriks, jeigu ją ves; Jeigu vyras sapnuoja, kad jo mergina su viskuo sutinka…

Svečiai

Matyti save dideliame būryje linksmų, puošniai apsirengusių svečių, kurie valgo iš brangių senoviškų indų ir geria išlaikytą, labai brangų vyną didžiulė visų sumanymų sėkmė ir laimė tarp draugų; Sapne regėti nedraugiškus svečius, nevykusiai paserviruotus, tuščius stalus reiškia nesusipratimus, išsiskyrimą ir nusivylimus, kurie bus ateityje; Priimti svečius ar svečią pas save…

Susierzinti

Sapne jausti, kad esate susierzinę reiškia, jog Jūsų laukia pavojai. Po šio sapno patariama ilgiau pamiegoti ir labai anksti nesikelti; Šis sapnas gali reikšti, kad turite daug priešų, kurie veikia prieš Jus; Sapne matyti susierzinusį vaiką reiškia blogas permainas, nerimą; Sapnuoti, kad susierzinę Jūsų mirę tėvai blogas sapnas skubėkite tvarkyti…

Sveikintis

Su davatka sveikintis sapne sumanymas, darbas pasiseks. Sveikinti sapne namiškius ar pažįstamus graži ateitis, bet jeigu Jus sapne kas nors sveikina -būsite apšmeižti; Su priešu sveikintis su kuo susipyksite, su tuo ir susitaikysite.

Susirinkimas

Susirinkimas šis sapnas perspėja, kad vengtumėte minios ar pažadų; Jei sapnuojate, kad išeinate iš susirinkimo jam nesibaigus, dėl praradimo kaltinkite tik save; Nemalonus susirinkimas, kuriame nėra santarvės, reiškia nusivylimą; Moterų susirinkimas pavydas, vyrų barniai; Jeigu sapnuojate, kad esate mokyklos susirinkime, vadinasi, šeimoje viešpataus harmonija, o vaikai bus geri.
1 2 3 36