Grikiai

Virti grikius permainos šeimoje, kurias vis atidėliojote; Pirkti grikius sėkmingas santaupų investavimas; Išberti grikius nesmagus nuotykis viešoje vietoje. Šis sapnas gali reikšti ir priekabiavimą; Sėti grikius vienatvė, kuriai nepritars namiškiai; Žydintis grikių laukas giminės susibūrimas tėviškėje, kurį tėkš organizuoti jums; Malti grikius tėvų taupumas, net šykštumas, kuriam nepritars vaikai.

Guodimas

Sapne būti guodžiamam neužsitarnautas turtas ir garbė; Pačiam ką nors guosti būsite laimingi; Guodimas abejojančius žmones netikėtas džiaugsmas.

Grotos

Matyti grotas geležinės būsi apsaugotas; žiūrėti pro jas daug neteksi per savo neprieinamumą.

Guba

Pilnas gubų laukas turtas antroje gyvenimo pusėje; Statyti gubas šeimos padidėjimas. Tai gali reikšti ir nerimą dėl vaikų ateities; Slėptis nuo lietaus po guba įžeis giminaičių ar pažįstamų noras rečiau pas jus lankytis; Vėjo išvartytos gubos nepalankios aplinkybės privers pakeisti planus, ypač susietus su užsieniu.

Grimas

Jei grimuojasi moteris, pavyks suklaidinti savo varžovę ir pasiekti tikslą; Jei grimuojasi vyras, laukia apkalbos, kad stinga ryžto, pernelyg pasiduoda žmonos įtakai; Grimuoti kitą sutarimas po ilgų nesantaikos metų suartins dvi šeimas; Valyti grimą atsakingo darbo sėkminga pabaiga; Ligoniams šis sapnas gali reikšti ir staigų pasveikimą, jei pasitelks ir liaudies…

Guvernantė

Guvernantę sapnuoti ar jos auklėjamam būti -laimė; Guvernantę sapnuoti jaunai moteriai nėštumas; Kitiems dažniausiai reiškia krikštynas.

Grubumas

Jeigu jūs sapne nukentėjote nuo kieno nors žiaurumo ar grubumo jūsų laukia nusivylimai ir neramumai; jeigu grubumo auka jūsų sapne tapo kitas žmogus jūsų artimieji dėl jūsų veiksmų atsidurs nepatogioje padėtyje bei tai, kad jūsų praradimai gali labai smarkiai padidėti.

Guboja

Grožėtis gubojomis kuklus priminimas, laiškas leis sugrįžti į saulėtą praeitį, kils noras sustiprinti ryšius; Gauti dovanų gubojų puokštę nusivylimas, ypač kai užplūs noras palyginti, kritiškai įvertinti; Gubojos po langais susitikimas su tais, kurių ryžtas taps pavyzdžiu, paskatinimu permainoms, ypač asmeniniame gyvenime; Gubojų vainikas susitaikymas, kai nuolaidžiavimas tikrai nepažemins. Šis sapnas…

Guzas

Pačiam turėti gumbą (guzą) nemalonumai arba nemaloni pažintis; Matyti guzą kito kaktoje kerštas arba nemalonūs vaikystės prisiminimai.
1 2 3 21