Grifas

Tykantis grobio grifas blogas sapnas: ginčai išskirs jus su draugais, su kuriais siejote savo ateitį ir verslą; Sklandantis grifų būrys rizikai nepalankus metas; Privalote skaičiuoti kiekvieną centą, atidžiau vertinti kitų patarimus, dažniau domėtis konkurentų planais. Tai gali reikšti ir slaptą suokalbį, kurio auka tapsite dar tą patį pusmetį.

Gundymas

Gundyti sapne nekalti žaidimai gyvenime; būti gundomam laiko gaišinimas, o kartais ir turto praradimas, netektis, nuostoliai.

Grojimas

Jei sapne grojate kokiu nors instrumentu reiškia, kad stengsitės įtikti savo viršininkams; Jei mokotės groti laukia naujos pareigos, karjera; Jei mokote groti kitus prarasite dalį pelno, išlados, nuostoliai.

Guašas

Piešti guašu, ypač pirmą kartą sėkmingos naujovių paieškos dar tą patį mėnesį; Išsitepti guašu nemalonumai sudrums jūsų ramybę, jei neskubėsite pasitarti su patikimais žmonėmis, ypač vyresnio amžiaus; Pirkti guašą ištesėtas pažadas, dėmesys ar seniai laukta dovana; Aplankyti piešinių guašu parodą ne-apdairus poelgis pastūmės jus žemyn, kai sėkmė buvo ranka pasiekiama.…

Grikiai

Virti grikius permainos šeimoje, kurias vis atidėliojote; Pirkti grikius sėkmingas santaupų investavimas; Išberti grikius nesmagus nuotykis viešoje vietoje. Šis sapnas gali reikšti ir priekabiavimą; Sėti grikius vienatvė, kuriai nepritars namiškiai; Žydintis grikių laukas giminės susibūrimas tėviškėje, kurį tėkš organizuoti jums; Malti grikius tėvų taupumas, net šykštumas, kuriam nepritars vaikai.

Guodimas

Sapne būti guodžiamam neužsitarnautas turtas ir garbė; Pačiam ką nors guosti būsite laimingi; Guodimas abejojančius žmones netikėtas džiaugsmas.

Grotos

Matyti grotas geležinės būsi apsaugotas; žiūrėti pro jas daug neteksi per savo neprieinamumą.

Guba

Pilnas gubų laukas turtas antroje gyvenimo pusėje; Statyti gubas šeimos padidėjimas. Tai gali reikšti ir nerimą dėl vaikų ateities; Slėptis nuo lietaus po guba įžeis giminaičių ar pažįstamų noras rečiau pas jus lankytis; Vėjo išvartytos gubos nepalankios aplinkybės privers pakeisti planus, ypač susietus su užsieniu.

Grimas

Jei grimuojasi moteris, pavyks suklaidinti savo varžovę ir pasiekti tikslą; Jei grimuojasi vyras, laukia apkalbos, kad stinga ryžto, pernelyg pasiduoda žmonos įtakai; Grimuoti kitą sutarimas po ilgų nesantaikos metų suartins dvi šeimas; Valyti grimą atsakingo darbo sėkminga pabaiga; Ligoniams šis sapnas gali reikšti ir staigų pasveikimą, jei pasitelks ir liaudies…
1 2 3 21