Žvirblis

Daugelį regėti nepasisekimas;
skraidantį matyti bus tau kas nors pažadėta;
bet neištesėta;
gaudyti juos netikėtas susitikimas;
girdėti giedantį bjaurūs pokalbiai.