Vyžos

Matytididelį pasiryžimą darbuose;vyžomis avėti neturtingumą ir pažeminimą;
Parduoti vyžas didelį džiaugsmą ir nusikratymą sunkaus gyvenimo.