Vynas

Gerti jį tavo rūpesčiai neis niekais;
raudonas visados esi nusiteikęs;
baltas būsi patenkintas;
palieti jį pražudyti savo laime.