Tvanas

Tvaną sapnuoti Jūsų turtui gresia pavojus;
Tvano metu išsigelbėti būsite arti mirties, bet pavyks išsigelbėti.