Ėdžios

Matyti ėdžias arba ką nors ant jų dėti ūkininkams gera pasisekimą, bet jei yra auginami gyvuliai gali reikšti gyvulių ligas, o šiaip žmonėms laimingą gyvenimą; matyti ant ėdžių žalią šieną reiškia didelį džiaugsmą ir gerus pasisekimus; matyti daug visokių gyvulių iš ėdžių ėdant saugokis visokių išnaudotojų; matyti gražią panelę, duodant…