Sviestamušė

Skolintis sviestamušę vėlyva meilė ar net kūdikis pakeis nuomonę apie jus, neleis nugrimzti į skaudžią užmarštį. Šis sapnas gali reikšti ir paraginimą ištesėti neapdairiai duotą pažadą;
Plauti sviestamušę lemtingas pavėlavimas taps nepalankių permainų pradžia. Šis sapnas gali reikšti ir paraginimą nešykštėti net šau;
Deginama nereikalinga sviestamušė sunkus išsiskyrimas alins ir akins. Šis sapnas gali reikšti ir kaimynių nepagrįstus priekaištus;
Rinktis sviestamušę susitaikymas padės net pagyti. Šis sapnas gali reikšti, ypač moteriai, ir patarimą dažniau tartis su draugėmis, kai pradės dirbti toliau nuo namų;
Užkliūti už sviestamušės ir išpilti grietinę dar tą pačią dieną įsitikinsite: nežinojimas nepateisinamas. Šis sapnas gali reikšti ir motinos bei dukters rietenas, abipusius kaltinimus, kurie situacijos, tarpusavio santykių tikrai nepagerins, išminties nepridės;
Sviestamušė be dugno paraginimas neieškoti to, ko nesate pametę, net nesate turėję. Tokios paieškos ne šildo, ne tildo, o tik gildo jūsų širdį;
Gauti dovanų sviestamušę: šeimai paraginimas neatidėlioti vaiko vardynų, moteriai, ypač vienišai priminimas: vienatvė ne tik liūdina, bet ir susargdina.