Sūpuoklės

Sūpuokles matyti arba jomis suptis savo sumanymą pakeisti;
supti gražią mergaitę.
saugokis apgaulingos moterų meilės;
supantis iškristi saugokis didelės nelaimės.