Migdolai

Migdolus valgyti netikėtą turtų įsigijimą;
migdolai su gėrimu sumaišyti ir gerti lengvą turtų įsigijimą;
migdolus karčius valgyti netikėtus nuostolius.