Liūtas

Girdėti jį bliaunant pavojus;
jo vejamam būti turto netekimas;
nukauti jį įgyti galios;
narve įveiktas priešas.