Kopūstai

Valgyti iš daržo ūkininkams gerą uždarbį, o šiaip žmonėms gerą pasisekimą darbuose;
kopūstus kirsti gerą ir naudingą darbą;
matyti kareivius kopūstus dedant į statines naudingą gyvenimą;
matyti kopūstus rūgstant šeimos nesantaiką.