Kalvis

Matyti kalvį kaustant arklius sunkų ir niekad nebaigiamą darbą;
kalvį matyti kalant raudoną geležį didelę sveikatą ir patvarumą darbuose;
kalvį sergant matyti sunkią ir netikėtą ligą;
su kalviu muštis ir jį nugalėti savo priešus nugalėsi ir iš jų pasijuoksi;
pačiam kalviu būti netikėtą nelaimę;
kalvį visą paišiną matyti greit teks nuo savųjų turėti didelį nemalonumą;
kalvį matyti fajetoną kaustant turtų ir garbės pakilimą;
matyti karo kalvį didelį džiaugsmą ir gerus pasisekimus gyvenime;
matyti kalvį prisigėrusį degtinės netikėtus nemalonumus ir nuostolius;
būti kalvio troboje ir gerti degtinę daug rūpesčių.