Išžudymas

Išžudyti ką nors sapne esi ar būsi persekiojamas;
savo šeimą išžudyti kažkas gali tau kerštauti ar tiesiog patirsi gėda.