Įkyrumas

Įkyrus kieno nors žvilgsnis sapne perspėja, kad kažkas domisi Jūsų reikalais.