Ėdžios

Matyti ėdžias arba ką nors ant jų dėti ūkininkams gera pasisekimą, bet jei yra auginami gyvuliai gali reikšti gyvulių ligas, o šiaip žmonėms laimingą gyvenimą;
matyti ant ėdžių žalią šieną reiškia didelį džiaugsmą ir gerus pasisekimus;
matyti daug visokių gyvulių iš ėdžių ėdant saugokis visokių išnaudotojų;
matyti gražią panelę, duodant arkliams ėsti netekėjusioms panelėms greit vestuves, o vedusiems gerų svečių susilaukimą.