Šlovė

Jeigu sapnuojate, kad išgarsėjote ir Jus visi šlovina Jūsų norai neišsipildys; Sapne būti įžymių žmonių kompanijoje reiškia, jog greitai darbe pasieksite šlovę; Jeigu mergina sapnuoja, kad jos mylimasis garsenybė, vadinasi, jis ją apvils.

Špyga

Špyga sapne nemokate pasirinkti kelių tikslui pasiekti, kažkas pašiepia jus už tai; Jei rodote špygą, pavyks išsaugoti paslaptį ar apginti silpnesnį; Dvi špygos pagaliau rasite tą, kuris jus supras ir įvertins, pritars net keisčiausiam sumanymui; Jei Špygas rodo kiti žmonės perspėjimas, kad siekiant tikslo, reikia pasirinkti kitus būdus.

Švarkas

Jei mergina ar moteris sapnuoja, kad vyras ją apvilko savo švarku, paskubės prarasti savarankiškumą, paklus kito valiai. Šis sapnas gali reikšti ir perspėjimą nesiskolinti iš žmonių, kuriuos mažai pažįstate; Raudonas švarkas neslepiama aistra vienus ves iš kantrybės, pusiausvyros, kitiems taps pavyzdžiu. Šis sapnas gali reikšti ir perspėjimą neišsiskirti iš minios,…

Švirkštas

Sapne matyti švirkštus reiškia, kad gresia pavojus Jūsų artimiesiems; Jeigu sapne nulūžusi švirkšto adata teks sumokėti už padarytas klaidas. Taip pat, šis sapnas gali reikšti ir sveikatos pablogėjimą; Švirkštu sapne būti apšvirkštam tikriausiai esate per daug smalsūs, tai ženklas nekišti nosies kur jums nereikėtų.

Šlubavimas

Šlubumas Šis sapnas įspėja, kad Jūsų draugystės siekia nelabai geras žmogus; Sapne šlubčioti nelabai seksis biznis, reikės kieno nors paramos, bet tai gali būti laikina; Abiem kojom šlubuoti sapne saugokitės apgaulingų kalbų; Sapne regėti raišus žmones reiškia, kad Jus nuliūdins draugo elgesys. Šis sapnas žada nesėkmes, kurios greit praeis; Jeigu…

Šprotai

Šprotai sapne praturtėjimas sukels pavydą. Teks išmokti saugoti turtą; Persivalgyti šprotų nelaukiamas svečias; Skaičiuoti šprotus melas.

Šventasis

Šventąjį matyti arba su juo kalbėti atsikelsi per rūpesčius iš vargų; šventuoju pačiam būti saugokis išdidumo, kad per jį nenukentėtum; šventuosius giedant girdėti didelį nesusipratimą savųjų tarpe.

Švisti

Jei sapne švinta, vadinasi, galite tikėtis geros ateities, pasisekimo; Jei švintant vaikščiojate po rasą basi sveikata ir linksmumas.

Šluota

Nauja netikri draugai; sena senų pažįstamų susitikimas; statyti ją į kampą neteksi vietos; šluoti ja neturtas; Šluoti pirkią daug triukšmo dėl niekų.

Šratinis šautuvas

Jeigu susapnavote šratinį šautuvą, tai toks sapnas reiškia, kad artimoje ateityje jūsų laukia nemalonumai šeimoje. Taip pat galimas nerimas dėl vaikų ar kitų šeimos narių; Jeigu jūs susapnavote, kad iššovėte iš abiejų šratinio šautuvo vamzdžių, tai toks sapnas reiškia, kad jūsų asmeninis gyvenimas bus pavojuje. Jūs sulauksite daug puolimų iš…
1 2 3 14