Kvorumas

Kvorumas Seime ar susirinkime gyvenimo pagerėjimas; Kvosti ką nors po sunkios kovos pasieksite tai, ko trokštate; Kvorumą sapne ardyti gerovės nykimas, tvarkos nebuvimas.

Kvailys

Jei sapne kažkas taip pavadina, galite nepaisyti šio įvertinimo, nes daugumos nuomonė apie jus gera; Vaidinti kvailį noras užsimiršti po sunkaus darbo. Neslėpkite jo; Jei sapnuojate, kad įžeidė kvailystė, verta pabūti vienam; Kvailiu sapne būti vyrams laimė, moterims -meilės vaisius, merginoms moterystė; Kalbėtis su kvailiu sapne turėsite keblumų.

Kudakavimas

Jeigu sapne girdite, kaip kudakuoja vištos, tai toks sapnas reiškia, kad jūs būsite sukrėsti kažkokio tai įvykio. Tai gali būti artimo žmogaus liga. Taip pat gali būti liūdni įvykiai arba pykčiai artimųjų tarpe.

Kurpės

Autis naujomis patirti ką miela; ankštos pasunkėjęs gyvenimas; nuplyšę liksi nuskriaustas; šveisti jas būsi gerbiamas ir mylimas; taikyti rami gyvata; pamesti nemažas nuostolis; daugeli jų matyti byla; pirkti kelionė.

Kumeliukas

Gražų matyti gerą pasisekimą gyvenime; kumeliuką pirkti ir auginti gerą ir naudingą uždarbį; su kumeliuku važiuoti didelį kelionės trukdymą; su kumeliuku žaisti saugokis apgaudinėjimų, kad netektų turėti nemalonumų; kumeliuką bėgiojant matyti didelį juoką.

Krosnis

Be ugnies pristigsi reikalingiausių daiktų; griūvanti nuostoliai; krauti sulauksi senatvės. *** Geotermija

Kumščiai

Plačiaja prasme kumščiai sapnuose beveik visada simbolizuoja kovą bei muštynes; Jei sapnuojate, kad jus puola kumščiais, raginimas ištverti iki rudens patikimiausias variantas. Šis sapnas gali reikšti ir netikėtą atsisakymą padėti, patarti ar paskolinti; Jei sapnuojate, jog negalite atgniaužti kumščio, tai paraginimas lemiamu momentu pasirinkti vienatvę, tuo labiau, kad ji nebus…

Kumpis

Matyti nemalonią naujieną; kumpį valgyti sunkių darbų nugalėjimą; kumpį pjaustyti greit susilauksi nepageidaujamų svečių; kumpiu kitus vaišinti didelius nuostolius; kumpį žalią nerūkytą valgyti didelius gyvenimo nemalonumus ir bylas.
1 2 3 4 5 47